Totalomsorg

Om oss

Total Omsorg ble grunnlagt i 2020, vi ønsker å spesialisere oss i, og gi tilbud innenfor bo og omsorgstjenester. Til barn, ungdom og voksne som har ulike sammensatte diagnoser og livsutfordringer. Vårt overordnende mål er å forbedre bo og livskvaliteten til våre kunder og brukere, gjennom faglig refleksjon og tilrettelegging. Har vi som mål, å skape et stimulerende miljø som gir rom for vekst og utvikling.

Les mer om oss

Våre tjenester

BPA

Mennesker med nedsatt funksjonsevne og et langvarig assistansebehov har rett til å leve selvstendige liv. Vi i Totalomsorg brenner for å levere tilpasset og smidig BPA til våre kunder.

Avlastning

Totalomsorg gir tjenestetilbud til barn og foreldre som trenger i bli avlastet. Vi har lang erfaring både med drift og det praktiske arbeidet innen avlastning.

Døgnbemanningsbolig

Bo og omsorgstjenester til barn og voksne brukere med ulike diagnoser og livsutfordringer. Vi i Totalomsorg har med oss et team og personale med lang erfaring og kompetanse i både offentlig og privatsektor.

Les mer om våre tjenester

Vår visjon

Våres brukere og beboere skal alltid gis muligheter for utvikling  og vekst. Våre tilbud og tjenester skal tilpasses ut i fra individuelle plan og behov når det gjelder omsorg, forutsigbarhet,  og praktisk opplæring. Denne visjonen skal være vår rettesnor i alt utviklingsarbeid.

Vårt team

Totalomsorg har et sammensatt team av eiere styrere og personale, med ulik utdanningsbakgrunn og jobb erfaring. Både fra det offentlige og privat helse og omsorg sektor.

Les mer om teamet

Kontakt oss!

Send oss en melding så svarer vi deg så raskt som vi kan.
Takk skal du ha! Meldingen din er mottatt!
Oops! Noe gikk galt under innsending av skjemaet.