Totalomsorg

Om oss

Total Omsorg ble grunnlagt i 2020, vi er spesialisert innenfor ulike bo og omsorgstjenester.Tjenestene våre retter seg mot barn, ungdom og voksne med sammensatte diagnoser og livsutfordringer. Vi tilbyr blant annet Brukerstyrt Personlig Assistent(BPA), avlastningstjenester, døgnbemannede omsorgsboliger. Vårt overordnede mål er å forbedre bo- og livskvaliteten til vårekunder og brukere. Gjennom faglig refleksjon og arbeid har vi som mål å skapeet stimulerende og engasjert arbeidsmiljø med rom for vekst og utvikling forvåre brukere.

Total Omsorg har mange kompetente medarbeidere med ulik bakgrunn og erfaring, både blant eierne, ledergruppen, og ansatte ivirksomheten.

Les mer om oss

Våre tjenester

BPA

Mennesker med nedsatt funksjonsevne og et langvarig assistanse behov har rett til å leve ett selvstendige liv. Vi i Totalomsorg brenner for å levere ett tilpasset og smidig BPA til våre kunder.

Avlastning

Totalomsorg gir tjeneste tilbud til barn og foreldre som trenger i bli avlastet. Vi har lang erfaring både med drift og det praktiske arbeidet innen avlastning.

Døgnbemanningsbolig

Bo og omsorgstjenester til barn og voksne brukere med ulike diagnoser og livsutfordringer. Vi i Totalomsorg har med oss et team og personale med lang erfaring og kompetanse i både offentlig og privatsektor.

Les mer om våre tjenester

Vår visjon

En viktig del av vår visjon er å fungere som brobygger og mellomledd mellom offentlige etater og brukere av offentligtjenester. Dette gjelder særlig der hvor språklige og kulturelle forskjeller gjør det vanskelig for brukere å benytte seg av det offentlige eller andre tilbud. I enkelte etniske miljøer er det en stor grad av skepsis og mistillit til det offentlige og deres tjenestetilbud. Vårt mål er å bidra til et mer treffsikker ttjeneste tilbud til mennesker i slike miljøer. Gjennom å synliggjøre våre tilbud og vår kulturelle forståelse kan våre tjenester bidra til større grad av integrering i lokalsamfunnet.

Vårt team

Totalomsorg har et sammensatt team av eiere styrere og personale med ulik utdanningsbakgrunn og jobb erfaring av ledelse av institusjoner som f. eks barnehager, helse/omsorg og barnvern. Både fra det offentlige og privat helse/omsorg sektor.

Les mer om teamet

Kontakt oss!

Send oss en melding så svarer vi deg så raskt som vi kan.
Takk skal du ha! Meldingen din er mottatt!
Oops! Noe gikk galt under innsending av skjemaet.